Chodovské zvony

Opravený zvon Jan Vilém potřebuje sourozence. Dočká se jich?
Město vyhlásilo sbírku na nové zvony!

U příležitosti 339. svatovavřinecké pouti, 13. srpna 2016, vyhlásilo Město Chodov sbírku na pořízení chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince.

Cílem sbírky je vrátit do věže chodovského kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny pro vojenské účely v době první světové války. Z původních čtyř kostelních zvonů se zachoval jen jeden – největší a nejstarší Jan Vilém z roku 1658. V rámci sbírky se počítá se znovuvytvořením (ulitím) dvou chybějících věžních zvonů, jejichž původní hmotnost byla 110 kg a 60 kg. Záměrem je obnovit zvony v původním naladění a o přibližně stejných rozměrech, aby tím byl zachován historický ráz zvonice.

Příspěvky na sbírku lze poskytovat v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském Turistickém a informačním centru v domě U Vavřince, nebo bezhotovostně na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-862172359/0800.

Jména dárců, kteří přispějí více než 5.000 Kč (10.000 Kč u právnických osob – firem), budou na věčné časy odlita přímo na plášti nových zvonů. Všichni, kdo darují více než 1.000 Kč, pak budou uvedeni na pamětní desce v kostele svatého Vavřince.

Zájemci, kteří chtějí, aby jejich jméno zvony zdobilo a věnují vice než pět tisíc korun, mají čas do 15. dubna 2017. Poté bude seznam dárců uzavřen. Časové omezení je nutné z technických důvodů. Grafická podoba zvonu má totiž vliv na jeho konečný zvuk, a proto je třeba ji navrhnout v dostatečném předstihu.

Dárci, kteří chtějí být uvedeni jen na pamětní desce, pak mohou přispívat minimálně do 12.8.2017.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!