17. 1. 2018

Chodovské vily

Vila Fenkl
Součástí každého města jsou domy jeho obyvatel. V 19. století došlo k tomu, že se objevila nová vrstva obyvatel, která si mohla stavět bohatší a výraznější domy, než většina ostatních. Šlo o továrníky, majitele dolů, velkostatkáře a další, kteří nahradili obyčejné městské a vesnické domky velkolepými vilami. K takovému rozvoji došlo i v Chodově a několik vil, reprezentujících bohatství svých stavitelů a dědictví (nejen) průmyslové revoluce, bychom mohli najít v zástavbě města před druhou světovou válkou. Bohužel, mnoho z nich bylo zbořeno v době asanace starého Chodova v 60. a následně v 70. letech 20. století. My si dnes představíme dvě z nich, které spojuje mimo jiné i přátelství jejich stavitelů a majitelů.

Langerova vila
První, a dodnes zachovaná, je vila chodovského továrníka Antona Langera. Ten pocházel z krušnohorských Vejprt a od roku 1885 se podílel, společně s Karlem Fenklem, na vedení porcelánky „Richter, Fenkl & Hahn“, jako její obchodní ředitel. Byl velmi aktivní v mnoha organizacích, desítky let byl členem městské a krajské rady, podporoval štědrými finančními dary chodovské spolky a velkou sumou přispěl také na rekonstrukci kostela sv. Vavřince, kde jej připomíná jedno z vitrážových oken. V roce 1888 si nechal v Chodově vystavět vilu, ve které dnes sídlí Dům dětí a mládeže „Bludiště“. V této vile také roku 1908 zemřel ve věku 61 let, pohřben však byl ve svém rodném městě, ve Vejprtech.

Vlastivěda sokolovského okresu z roku 1898 popisuje vilu takto: „Vila Langer z roku 1888, patřící majiteli továrny Antonu Langerovi, je co do velikosti a vkusnosti vybavení první a nejhonosnější obytnou budovou v Chodově. Vstoupíte-li do domu bočním portálem (hlavní portál se otvírá jen zřídka) za chladného zimního dne, ucítíte okamžitě proud příjemného tepla, neboť všechny místnosti jsou vytápěny teplou vodou. Již schodiště s nádhernými stropními malbami a půvabnými svazky květů (vypěstovaných ve skleníku u domu) působí velmi příjemným a zároveň pansky noblesním dojmem. Za zvláštní zmínku stojí pozoruhodná a s velkou vytrvalostí, odbornou znalostí a finanční obětavostí shromážděná sbírka paroží, jež obsahuje téměř samé kuriozity a s níž se majitel rád pochlubí a podá k ní patřičný výklad. Za vidění stojí také veliký, s úzkostlivou pečlivostí udržovaný park, který vilu obklopuje. Hned z jara ohromí zahrada návštěvníka panským vjezdem, krásnými květinovými záhony, vzácnými dekorativními keři, čistými pěšinami a tichými odpočívadly.“
Langerova vila

Významnou součástí vily byl tedy přilehlý park, rozkládající se na pozemcích dnešních škol v ulicích Smetanova a Školní. V tomto parku také stál velký zděný lovecký pavilon, který továrník Langer se svou rodinou využíval k pořádání tanečních zábav. Bohužel, tento pavilon se nedochoval. Obdivovat však můžeme původní výzdobu interiéru vily – nádherné schodiště, štukové ozdoby a velkolepé místnosti. Těžko uvěřit, že tak velký dům obývala jen jedna rodina.

Fenklova vila
Druhou vilovou stavbou, prakticky na dohled od Langerovy vily, byl dům chodovského továrníka a starosty Karla Fenkla. Ten stál v  roce 1883 u zrodu továrny na porcelán „Richter, Fenkl & Hahn“ a o dva roky později se stal jejím ředitelem. Dlouhá desetiletí ji vedl společně s Antonem Langerem, se kterým jej pojilo hluboké přátelství. Stejně jako Anton Langer byl i Karel Fenkl aktivní v mnoha chodovských spolcích, dlouhá léta byl náčelníkem místního sboru dobrovolných hasičů. V roce 1890 se stal starostou a pod jeho vedením byl Chodov v roce 1894 povýšen na město. Během jeho působení byly nově vydlážděny ulice a dochází k velkému stavebnímu a průmyslovému rozvoji města. Z jeho vlastních prostředků byl v roce 1895 založen městský park. Po odchodu z funkce, v roce 1900, byl jmenován čestným občanem města.

Jeho vila byla krásná historizující budova, která stávala na místě prvního věžového domu v Poděbradově ulici. Dnes tuto vilu a její zahradu připomínají jen tři stromy, původně vysazené u plotu. Vilu obývala rodina prvního chodovského starosty až do konce druhé světové války a bohužel se tato nádherná vila stala jednou z prvních staveb, které byly zničeny, aby uvolnily místo novému, rychle se rozvíjejícímu městu v 60. letech.

Dvě vily, dva různé osudy. Jedna byla zničena a v novém Chodově ji nic nepřipomíná, druhá se stala významnou historickou budovou a je právem chloubou našeho města.

Fenklova vila
Fenklova vilaŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!