20. 10. 2017

Chodovský fotograf Willi Huttig

Willi Huttig 1909 - 2001
Během letošní svatovavřinecké pouti byla mimo jiné i v Galerii U Vavřince představena výstava fotografií významného předválečného umělce Williho Huttiga. Tento chodovský rodák se narodil 28. března 1909 a již od počátku byl předurčen pro dráhu fotografa, neboť pocházel z významné regionální fotografické rodiny. Jeho dědeček, Wenzl Fritsch (1842–1916), založil první fotografický ateliér již v roce 1884 a postupem let z něj udělal významné regionální fotografické studio. Na počátku 20. století již vlastnil a provozoval fotografické ateliéry kromě Chodova také v Karlových Varech, Drahovicích, Staré Roli, Lokti, nebo Jáchymově. Po smrti Wenzla Fritsche během první světové války převzal vedení podniku jeho syn Willi Fritsch, který těžiště podniku přesunul do Chodova, kde nechal v dnešní Tyršově ulici vystavět dům s ateliérem (dnes na jeho místě stojí čp. 844).