20. 9. 2017

Nové zvony chodovského kostela

Během loňské svatovavřinecké pouti došlo k vyhlášení sbírky, jejímž cílem bylo navrátit do zvonice chodovského kostela svatého Vavřince dva zvony, které byly odvezeny a roztaveny během první světové války v roce 1917. Předpokládalo se, že sbírka bude trvat i několik let, ale díky velkému zájmu široké veřejnosti – a tedy i vás, našich čtenářů – bylo možné již počátkem tohoto roku jednat o výrobě nových zvonů. V květnu pak byly zvony odlity a poprvé je Chodováci mohli spatřit během Noci kostelů 9. června. Nejslavnostnější okamžik se odehrál 12. srpna, kdy byly zvony slavnostně vysvěceny Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a následně zavěšeny do kostelní věže. 

Větší z nových zvonů, svatý Vavřinec, váží 226 kg a jeho dolní průměr je 68 cm. Menší zvon, svatý Florián, váží „pouhých“ 118 kg a dolní průměr 57 cm. Úhozové tóny (ladění) zvonů je D2 a Fis2, což společně s historickým zvonem Jane Vilémem (ten je laděný v H1) tvoří akord H-moll. 

Oba nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Florián – jsou vybaveny moderním lineárním motorem, který pracuje na principu magnetické indukce. Zvony se uvádějí do pohybu pomocí magnetického polštáře, který je ke zvonům maximálně šetrný a dokáže velmi věrohodně napodobit ruční zvonění. Památný zvon Jan Vilém z roku 1658 je poháněn ručně, a tak to i zůstane.
Chodovské zvony budou zvonit pravidelně podle tzv. pořadu zvonění. Ten byl sestaven na základě tradic, kterými se v Čechách řídí zvonění stovky let. Každý den v poledne tedy uslyšíte oba dva nové zvony a večer bude zvonit klekání nejmenší zvon – Florián. V obou případech po dobu tří minut. Tomuto zvonění se říká lidově „klekání“ a vzniklo ve třináctém století. Mělo připomenout všem, aby bez ohledu na okolnosti poklekli (proto klekání) a pomodlili se modlitbu Anděl Páně. Také sloužilo lidem k přehledu o čase – především děti věděly, že po večerním klekání se musí vrátit domů, jinak by na ně mohla venku čekat klekánice (v poledne její úlohu plnila polednice).

Všechny tři zvony tedy uslyšíte v neděli dopoledne, kdy budou zvonit před nedělní mší svatou. Stejně tak budou společně všechny zvony vyzvánět během významných církevních, státních, nebo městských svátků (Vánoce, Velikonoce, Den české státnosti, Dušičky atp.). V těchto případech se délka zvonění většinou určuje významností svátku.

Protože naše zvony byly odlity a zavěšeny, byla dne 15. srpna rozhodnutím rady města oficiálně ukončena sbírka na pořízení nových zvonů v kostele svatého Vavřince v Chodově. Na speciální sbírkový účet a do pokladničky v infocentru přispěli dárci částkou celkem 388.526,75 Kč. Oba dva nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Florián – vyrobené ve Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová pak stály dohromady 385.022,- Kč. To znamená, že Chodovákům se během jediného roku podařilo vybrat dostatek prostředků na pořízení obou zvonů! 

Dalších 212.755,- Kč bylo potřeba na technické vybavení, montáž a elektrický pohon nových zvonů, které dodala firma Boroko z Brodku u Přerova. Náklady za příslušenství a vybavení zvonů převzalo Město Chodov. Celkem tedy pořízení chybějících zvonů přišlo na 597.777,- Kč.
Společnými silami Chodováků, místních podnikatelů a spolků a také s přispěním německých rodáků se podařilo vrátit zpět kus historie a tradic našeho města. Společně jsme vytvořili něco, co přetrvá. Neboť zvony, které díky vám všem byly odlity, mohou zvonit mnoha generacím stovky let. Za to vám patří velký dík.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!