20. 9. 2017

Nové zvony chodovského kostela

Během loňské svatovavřinecké pouti došlo k vyhlášení sbírky, jejímž cílem bylo navrátit do zvonice chodovského kostela svatého Vavřince dva zvony, které byly odvezeny a roztaveny během první světové války v roce 1917. Předpokládalo se, že sbírka bude trvat i několik let, ale díky velkému zájmu široké veřejnosti – a tedy i vás, našich čtenářů – bylo možné již počátkem tohoto roku jednat o výrobě nových zvonů. V květnu pak byly zvony odlity a poprvé je Chodováci mohli spatřit během Noci kostelů 9. června. Nejslavnostnější okamžik se odehrál 12. srpna, kdy byly zvony slavnostně vysvěceny Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a následně zavěšeny do kostelní věže. 

Větší z nových zvonů, svatý Vavřinec, váží 226 kg a jeho dolní průměr je 68 cm. Menší zvon, svatý Florián, váží „pouhých“ 118 kg a dolní průměr 57 cm. Úhozové tóny (ladění) zvonů je D2 a Fis2, což společně s historickým zvonem Jane Vilémem (ten je laděný v H1) tvoří akord H-moll. 

Oba nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Florián – jsou vybaveny moderním lineárním motorem, který pracuje na principu magnetické indukce. Zvony se uvádějí do pohybu pomocí magnetického polštáře, který je ke zvonům maximálně šetrný a dokáže velmi věrohodně napodobit ruční zvonění. Památný zvon Jan Vilém z roku 1658 je poháněn ručně, a tak to i zůstane.
Chodovské zvony budou zvonit pravidelně podle tzv. pořadu zvonění. Ten byl sestaven na základě tradic, kterými se v Čechách řídí zvonění stovky let. Každý den v poledne tedy uslyšíte oba dva nové zvony a večer bude zvonit klekání nejmenší zvon – Florián. V obou případech po dobu tří minut. Tomuto zvonění se říká lidově „klekání“ a vzniklo ve třináctém století. Mělo připomenout všem, aby bez ohledu na okolnosti poklekli (proto klekání) a pomodlili se modlitbu Anděl Páně. Také sloužilo lidem k přehledu o čase – především děti věděly, že po večerním klekání se musí vrátit domů, jinak by na ně mohla venku čekat klekánice (v poledne její úlohu plnila polednice).

Všechny tři zvony tedy uslyšíte v neděli dopoledne, kdy budou zvonit před nedělní mší svatou. Stejně tak budou společně všechny zvony vyzvánět během významných církevních, státních, nebo městských svátků (Vánoce, Velikonoce, Den české státnosti, Dušičky atp.). V těchto případech se délka zvonění většinou určuje významností svátku.

Protože naše zvony byly odlity a zavěšeny, byla dne 15. srpna rozhodnutím rady města oficiálně ukončena sbírka na pořízení nových zvonů v kostele svatého Vavřince v Chodově. Na speciální sbírkový účet a do pokladničky v infocentru přispěli dárci částkou celkem 388.526,75 Kč. Oba dva nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Florián – vyrobené ve Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová pak stály dohromady 385.022,- Kč. To znamená, že Chodovákům se během jediného roku podařilo vybrat dostatek prostředků na pořízení obou zvonů! 

Dalších 212.755,- Kč bylo potřeba na technické vybavení, montáž a elektrický pohon nových zvonů, které dodala firma Boroko z Brodku u Přerova. Náklady za příslušenství a vybavení zvonů převzalo Město Chodov. Celkem tedy pořízení chybějících zvonů přišlo na 597.777,- Kč.
Společnými silami Chodováků, místních podnikatelů a spolků a také s přispěním německých rodáků se podařilo vrátit zpět kus historie a tradic našeho města. Společně jsme vytvořili něco, co přetrvá. Neboť zvony, které díky vám všem byly odlity, mohou zvonit mnoha generacím stovky let. Za to vám patří velký dík.



Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!