21. 9. 2017

Kameny zmizelých 2017

V neděli 17. září 2017 byly v Chodově položeny další tři stolpersteiny – kameny zmizelých. V roce 2015 se Chodov stal prvním městem v Karlovarském kraji, kde se tyto kameny objevily a v loňském a letošním roce se k tomuto projektu připojily i Karlovy Vary. Kameny zmizelých připomínají po celé Evropě oběti holocaustu a do dnešního dne jich bylo položeno bezmála sedmdesát tisíc. Skrze tyto jednoduché kostky se základními životopisnými údaji se symbolicky oběti druhé světové války vrací k domům, ve kterých žily před svým nuceným odchodem do transportu. Všechny kostky osobně pokládá německý sochař Gunter Demnig, který projekt počátkem 90. let vymyslel.

20. 9. 2017

Nové zvony chodovského kostela

Během loňské svatovavřinecké pouti došlo k vyhlášení sbírky, jejímž cílem bylo navrátit do zvonice chodovského kostela svatého Vavřince dva zvony, které byly odvezeny a roztaveny během první světové války v roce 1917. Předpokládalo se, že sbírka bude trvat i několik let, ale díky velkému zájmu široké veřejnosti – a tedy i vás, našich čtenářů – bylo možné již počátkem tohoto roku jednat o výrobě nových zvonů. V květnu pak byly zvony odlity a poprvé je Chodováci mohli spatřit během Noci kostelů 9. června. Nejslavnostnější okamžik se odehrál 12. srpna, kdy byly zvony slavnostně vysvěceny Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a následně zavěšeny do kostelní věže.