3. 7. 2017

Pozvánka na 340. svatovavřineckou pouť

Svatovavřinecká pouť letos oslaví kulaté narozeniny – poprvé se totiž uskutečnila v roce 1677 a budeme ji tedy slavit již po 340., což z ní dělá jednu z nejstarších poutí v našem regionu. Tomu také odpovídá slavnostní program, jehož jádrem je svěcení dvou nových kostelních zvonů, ale rád bych Vás pozval i k dalším akcím.

Již v pátek 11. srpna se v 16.00 uskuteční představení obrazů křížové cesty v kostele svatého Vavřince. V letech 2016 a 2017 nechalo město Chodov odborně zrestaurovat čtrnáct obrazů unikátní křížové cesty a u příležitosti pouti budou poprvé představeny veřejnosti. Cyklus čtrnácti pláten s tématikou křížové cesty se řadí mezi nejvýznamnější umělecké památky chodovského kostela svatého Vavřince. Obrazy jsou nyní uložené na veřejnosti nepřístupném místě. První chodovská křížová cesta byla vytvořena v roce 1789, v polovině 19. století pak došlo k přemalování některých pláten místními malíři.

V sobotu 12. srpna začne program v 09.30 na náměstí před kostelem svatého Vavřince, kde Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, slavnostně posvětí dva nové kostelní zvony – svatého Vavřince a svatého Floriána. Ihned po vysvěcení budou oba zvony před zraky Chodováků vyzdviženy jeřábem do věže kostela, kde budou zavěšeny.