29. 6. 2017

Když jde škola do výslužby

Již sto třicet let slouží chodovským školákům budova stojící v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Za tuto dobu prošly jejími třídami tisíce a tisíce dětí, stovky kantorů a kantorek, a zatímco město kolem se postupně měnilo a staré budovy mizely, zůstala škola stát a dnes je jednou z nejstarších stojících budov v našem městě. Rád bych se proto v tomto článku podíval na dobu, kdy byla škola postavena a co pro tehdejší město znamenala.
S rostoucím počtem obyvatel Chodova v druhé polovině 19. století rostla také potřeba důstojné školní budovy pro velký počet dětí. V sedmdesátých letech 19. století sice byla zvětšena školní budova vedle kostela (dnešní dům U Vavřince s Infocentrem), ale rychle se rozvíjejícímu městu přestala brzy stačit. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu, kam by se přesunula výuka chlapců, zatímco pod kostelem by zůstala dívčí škola. 

Starší křídlo dnešní školy na katastrální mapě z roku 1893.
Se stavbou chlapecké školy se začalo už na podzim 1887 a pro její výstavbu byla vybrána louka u chodovského potoka, která před tím po staletí sloužila jako místo pro veřejná shromáždění, a kde se například konaly chodovské poutě. Místní obyvatelé ji nazývali jednoduše Anger – louka. Stavba pokračovala velmi rychle, škola byla postavena během jednoho jediného roku a již 14. října 1888 začala být novostavba používána ke svému účelu, což nám dokládá i zápis ve farní kronice, kde se hovoří o slavnostním vysvěcení budovy za přítomnosti čestných hostů a velkého množství obyvatel Chodova a okolí. 
Šlo na tehdejší dobu o nákladnou dvoupatrovou budovu, která měla šest učeben a tři malé, nad sebou položené kabinety, z nichž přízemní kabinet byl přidělen školníkovi jako byt a kabinet v prvním patře vychovatelce mateřské školy. Jelikož jedna učebna přebývala, byla také tato dočasně poskytnuta vychovatelce. Do nové budovy se podle úředního nařízení přestěhovala chlapecká škola, zatímco stará budova sloužila do budoucna jako dívčí škola. Z pohledu dnešního Chodováka jde o severní křídlo školy obrácené ke kruhovému objezdu – tedy o menší ze dvou budov, kterými je dnešní škola tvořena.

Výstavba školy v roce 1897 - zcela vlevo je právě stavěna tělocvična.
Rozvoj města a příchod nových obyvatel se ale nezastavil, a tak se již po pěti letech město Chodov znovu ocitlo před problémem zajistit nové prostory pro výuku, a to tím spíše, že třídy staré školy v budově u kostela byly ze strany úřadů opakovaně označovány za „neodpovídající pedagogickým a hygienickým požadavkům“. Stavba nové školy se zdála neodvratná, a tak se zastupitelstvo a rada obce po několika zasedáních a po přímluvě městské i okresní školní rady rozhodli založit (dnes bychom řekli, že se rozhodli zřídit dvě městské organizace) chlapeckou měšťanskou školu (12. října 1896) a později (7. března 1897) také dívčí měšťanskou školu. 
Škola jako celek na mapě z roku 1903.

Na zmíněných zasedáních obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto, že nová škola bude postavena jako přístavba k již existující chlapecké škole na stavební parcele ve vlastnictví obce. Nová budova měla podle rozhodnutí zahrnovat také 6 učeben pro obecnou školu a odpovídající prostory pro obě měšťanské školy. Jakmile bylo vydáno úřední povolení, zahájili zednický mistr Josef Würkner z Chodova a tesařský mistr Karel Köhler z Chranišova dne 20. května 1897 stavbu podle návrhu stavitele Andrease Lehmanna ze Sokolova. Jelikož stavbu osobně dozoroval tehdejší starosta Karel Fenkl, pokračovala nesmírně rychle a do konce října byla budova pod střechou. Na počátku jara 1898 byly stavební práce znovu zahájeny, a tak mohla být nová škola po mnohých problémech a stavebních překážkách již na začátku školního roku 1898/1899 vysvěcena a předána do užívání. Vznikla tak velká měšťanská škola s téměř tisícovkou školou povinných dětí. 

Nová školní budova z roku 1898 byla robustní dvoupatrová stavba s hlavním průčelím s 25 okny (60 m na délku, 18 m na šířku), na níž stálo zlatými písmeny napsáno: „Kaiser Franz-Josefs-Volks- und Bürgerschule“ (Obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa). Této nápis je dobře patrný na nejstarších pohlednicích a fotografiích školní budovy z dob Rakouska-Uherska. 
Školní budova krátce po svém dokončení.
Komplex obou budov tehdy zahrnoval následující místnosti: v přízemí (zprava doleva) 1 místnost mateřské školy, 3 učebny, byt ředitele s 3 pokoji, kuchyní a spíží, byt školníka (1 pokoj), byt vychovatelky mateřské školy (1 pokoj), tělocvična s nezbytným příslušenstvím a toalety; v prvním patře 7 učeben, 1 kabinet na pomůcky a 1 zasedací místnost; ve druhém poschodí 6 učeben, 1 kreslírna, 1 kabinet na pomůcky a ředitelna. 
Ve vestibulu hlavního vchodu budovy byly slavnostně odhaleny dvě rozměrné pamětní desky z černého leštěného mramoru s těmito nápisy ve zlatě: 

Stěna vlevo: 
Stavba této školy byla schválena a realizována za úřadování starosty Karla Fenkla a radních: Franze Gerstnera, Josefa Gerstnera, Antona Krause a Josefa Modera 

Stěna vpravo: 
Budova postavena za vlády Jeho Výsosti císaře Františka Josefa I. péčí podnikatelů Josefa Würknera a Karla Köhlera v letech 1897-98 a otevřena 1. září 1898.

Celá školní budova byla vybavena produkty strojíren Carla Gasche, který dodal od školních lavic a učitelských stolů, přes tabule, ventilační zařízení a kompletní zařízení tělocvičny naprosto kompletní inventář. Za zmínku bohužel stojí, že z původních (a velmi vzácných) školních lavic od firmy Gasch se do dnešního dne nedochovala žádná.

Politická vlastivěda okresu Sokolov o dostavbě školní budovy v roce 1898 konstatovala, že „I přes jiné velké výdaje, jež rychle se rozvíjejícímu městu bez odpovídajícího majetku vznikají, se zastupitelstvo obce nebojí žádné oběti, aby vzdělávací prostory pro mládež vybavilo zařízením vyhovujícím všem požadavkům moderní doby.“

Každý rok, celých těch sto třicet let, děti v červnu opouštěly školní budovu v ulici Dukelských hrdinů, aby se do ní na počátku září vrátily. Letos poprvé tomu tak nebude, neboť v září děti nastoupí do nové školní budovy ve Smetanově ulici. Žáci a jejich učitelky opustí objekt v ulici Dukelských hrdinů a po dlouhých sto třiceti letech tak škola přestane sloužit svému účelu. Přejme jí, aby našla nové smysluplné využití!


Školní budova v době, kdy ji jako kasárna využívala americká armáda (1945).Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!