17. 8. 2016

Sourozenci pro Jana Viléma

Zvon Jan Vilém z roku 1658, který je zároveň nejstarší chodovskou památkou, je už téměř sto let ve zvonici chodovského kostela sám. Jeho kolegy - menší zvony z let 1658 a 1879 - odvezli v letech 1917 a 1918 pro válečné potřeby rakousko-uherské armády. 

Právě proto vyhlásilo Město Chodov u příležitosti 339. svatovavřinecké pouti, 13. srpna 2016, sbírku na pořízení chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince.

Cílem sbírky je vrátit do věže chodovského kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny pro vojenské účely v době první světové války. Z původních čtyř kostelních zvonů se zachoval jen jeden – největší a nejstarší Jan Vilém z roku 1658. V rámci sbírky se počítá se znovuvytvořením (ulitím) dvou chybějících věžních zvonů, jejichž původní hmotnost byla 110 kg a 60 kg. Záměrem je obnovit zvony v původním naladění a o přibližně stejných rozměrech, aby tím byl zachován historický ráz zvonice.

Příspěvky na sbírku, která potrvá nejdéle do 30. listopadu 2018, lze poskytovat v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo bezhotovostně na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-862172359/0800.

Jména dárců, kteří přispějí více než 5.000 Kč (10.000 Kč u právnických osob – firem), budou na věčné časy odlita přímo na plášti nových zvonů. Všichni, kdo darují více než 1.000 Kč, pak budou uvedeni na pamětní desce v kostele svatého Vavřince.


Zvon Jan Vilém (250 kg) ve věži chodovského kostela. Vpravo od něj je prázdné místo, na kterém visel do roku 1917  umíráček (60 kg), ulitý v roce 1879. Zůstala po něm je původní dubová hlava usazená v ložiscích.
Vlevo od Jana Viléma je prázdné místo po zvonu "Václav Norbert" z roku 1658. Vážil 110 kg a byl také odvezen během první světové války.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!