6. 1. 2016

Chodovští mecenáši

Mecenáš. Slovo, které se ze slovníku dnešní doby už skoro vytratilo a jen pomalu se dostává zpátky k životu. Označuje osobu, která (nejčastěji finančně) podporuje veřejné kulturní a společenské instituce bez toho, aby očekávala protislužbu (tím se liší od sponzorů). V dějinách by bez podpory bohatých mecenášů nevzniklo mnoho významných památek a uměleckých skvostů, které dnes považujeme za samozřejmé a ani Chodov v tomto směru není žádnou výjimkou. Zvláštním druhem mecenášství jsou pak veřejné sbírky, které byly velmi oblíbené především v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Pomocí sbírek byly získávány prostředky na rekonstrukci a výstavbu především budov společenského života, ať už to byly divadla, kostely, nebo radnice.