9. 8. 2015

Pozvání na svatovavřineckou pouť

Tradice chodovské svatovavřinecké poutě sahá prokazatelně až do roku 1677, ale podle všeho je ještě mnohem starší. Stovky let to byla největší událost nejen pro Chodov, ale i pro obyvatele ze širokého okolí. V dobách před rokem 1945 navštívilo každý rok chodovskou pouť více než deset tisíc návštěvníků. Dovolte mi, abych vás pozval na některé akce letošní pouti, které proběhnou v neděli 16. srpna 2015.

9:15 proběhne vysvěcení pietního (pamětního) místa na chodovském hřbitově, které bude věnováno všem těm, kteří byli v Chodově pohřbeni, ale nemají hrob. Primárně jde samozřejmě o německé obyvatele, jejichž hroby byli zničeny a zrušeny v druhé polovině 20. století, ale obecně o všechny chodovské rodáky. Vysvěcení místa se ujme chodovský farář P. Petr Mecl za přítomnosti chodovských rodáků žijících v Německu.

Poutní mše svatá v 10:00 bude česko-německá vzhledem k tomu, že pouť je hojně navštěvována německými rodáky z Chodova. Zajímavostí mše je to, že během ní zazní po více než sedmdesáti letech skladby chodovského učitele a regenschoriho Fraze Heinzmanna (stavitelem a majitelem dnešní "Villy" u hasičské zbrojnice), který je složil právě pro účely svatovavřinecké pouti. Mši bude celebrovat Jeho Milost Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat tepelské kanonie premonstrátů a koncelebrovat ji bude chodovský farář P. Petr Mecl.


Po mši od kostela vyjdou zájemci na Bílou vodu, kde bude u staré smolnické dubové aleje ve 12:00 slavnostně vysvěcen obnovený kříž, který bude připomínat zaniklou vesnici Smolnici a její obyvatele. Jen několik kilometrů severně od Chodova stávala stovky let vesnice Smolnice, obklopená řadou rybníků. V době před rokem 1945 v ní žilo skoro šest stovek obyvatel a většina z nich docházela za prací do Chodova. V místech bývalé Smolnice je dnes rozlehlá Smolnická výsypka, která vesnici pohřbila hluboko pod sebou.

Smolnici spojovala s Chodovem stará cesta, ze které se do dnešních dnů zachovala dubová alej u hráze Bílé vody. Po této cestě chodily desítky generací obyvatel Smolnice do Chodova - za prací i za zábavou. Také ale na nedělní mše do chodovského kostela. Proto byl u této cesty někdy před rokem 1841 vystavěn kříž v místě, odkud smolničtí při cestě do Chodova poprvé mohli spatřit věž svatého Vavřince. Po roce 1945 přestal být udržován, chátral a byl poničen. V minulém roce bylo nalezeno jeho torzo, které bylo opraveno a bude umístěno na hráz Bílé vody. Požehnání kříže provede J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz.


V letošním roce si připomínáme výročí konce druhé světové války, nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva. Tento konflikt více či méně zasáhl do života všech obyvatel tehdejšího světa, zničil miliony životů, rozvrátil celé kraje a země. Ani Chodov nezůstal výjimkou. Stovky obyvatel Chodova během války zemřely. Někteří v boji na frontách, jiní při náletech, ve věznicích a koncentračních táborech. Nejsmutnějším odkazem a varovným mementem tohoto konfliktu je pak holocaust - cílená, masová a systematická likvidace těch, kteří nesplňovali nacistická měřítka rasové a ideové čistoty. 

Na památku rodiny chodovského židovského obchodníka Eduarda Kronbergera budou v srpnu tohoto roku položeny u jeho domu (dnešního sídla Policie ČR) stolpersteine - kameny zmizelých - které budou připomínat jednotlivé členy rodiny zavražděné v průběhu druhé světové války. Chodov se stane prvním městem v Karlovarském kraji, kde se tyto kameny objeví, po celé Evropě jsou jich již desetitisíce.

Odhalení stolpersteinů se odehraje za přítomnosti potomků této rodiny, kteří přijedou z Izraele a USA, v neděli v 15:00.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!