26. 6. 2015

Kronbergerovi - chodovské oběti holocaustu

V letošním roce jsme si připomínali výročí konce druhé světové války, nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva. Tento konflikt více či méně zasáhl do života všech obyvatel tehdejšího světa, zničil miliony životů, rozvrátil celé kraje a země. Ani náš region a Chodov nezůstaly výjimkou. Stovky obyvatel Chodova během války zemřely. Někteří v boji na frontách, jiní při náletech, ve věznicích a koncentračních táborech. Nejsmutnějším odkazem a varovným mementem tohoto konfliktu je pak holocaust - cílená, masová a systematická likvidace těch, kteří nesplňovali nacistická měřítka rasové a ideové čistoty. Proto bych vám dnes chtěl přiblížit jeden ze stovek příběhů chodovských obětí druhé světové války. Příběh rodiny chodovského židovského obchodníka Eduarda Kronbergera.