4. 5. 2015

Franz Flamin von Plankenheim

Erb rodu Plankenheimů
Chodovské panství prošlo za dlouhá staletí své existence rukama celé řady šlechtických rodů. Některé Chodov vlastnily jen pár let, jiné zde zůstaly dlouhá desetiletí a staletí. Nejvýznamnějším rodem, který výrazným způsobem změnil tvář Chodova, pak byla rodina pánů z Plankenheimu.

Plankenheimové byli typickou šlechtou, která za svůj vzestup vděčí pobělohorským změnám. Nevíme, odkud přesně přišli a jakým způsobem se zasloužili o své povýšení do šlechtického stavu. Můžeme se však domnívat, že pravděpodobně sloužili císaři v první fázi třicetileté války a šlechtický stav, který jim byl udělen v roce 1638, byl odměnou za věrné služby. Od roku 1644 je rodovým sídlem Plankenheimů Chodov. K Plankenheimům se v našem putování chodovskou historií ještě několikrát vrátíme, ale tentokrát se podíváme na životní osudy posledního mužského člena tohoto rodu – Franze Flamina von Plankenheim.