21. 1. 2015

Chodovské hostince před rokem 1945


Hostinec U Jelena na chodovském náměstí
 Před druhou světovou válkou sloužilo k uhašení žízně Chodováků 21 hostinců a restaurací. Většina z nich čepovala pivo z Prvního akciového pivovaru v Chebu, někteří odebírali pivo také z pivovaru Haasů z Haasenfelsu v Kynšperku a z Weberova pivovaru v Karlových Varech. V Chodově se totiž v té době již dlouhou dobu místní pivovar nenacházel, ačkoliv první zmínky o něm sahají do 16. století a budova bývalého pivovaru stála v Horním Chodově až do druhé poloviny 20. století. Místem, kde chodovský pivovar stával, dnes prochází silnice na Vřesovou. Pivo se v něm přestalo vařit pravděpodobně v první polovině 19. století.

Hostinec U Města Kynšperku
Každý pivovar, stejně jako dnes, udržoval síť hospod, které odebíraly jen jeho pivo a on je za věrnost odměňoval drobnými bonusy. Jen zřídka se stávalo, že by hospodský změnil odebírané pivo, setkávalo se to totiž (mimo jiné) s velkou nevůlí mezi jeho stálými hosty. Přesto se chuť piva v každé hospodě lišila, neboť každý sklep, druh čepování, a dokonce i druh sudů, ve kterých hostinský pivo skladoval, dával pivu charakteristické aroma, které k pečlivým hostinským přitahovalo milovníky piva.

Jména chodovských hostinců pocházela již z dob raného novověku a počátku 19. století. Pokusím se vyjmenovat všechny a určit jejich polohu v dnešním Chodově.

Hotel Weber, později Nejdek
Stejně jako většina tehdejších měst, i Chodov měl svůj Radniční sklípek v budově tehdejšího městského úřadu (dnes dům U Vavřince), který vedl do druhé světové války Anton Plötzl, který se do Chodova přistěhoval z jižního Tyrolska. Další dva slavné hostince nesly jména po pivovarech, které jim dodávaly pivo. Prvním byl hostinec "U Města Kynšperka" (Stadt Königsperg), který dodnes stojí na samém konci ulice U Porcelánky a kde se čepovalo právě pivo z kynšperského pivovaru. Druhým takovým podnikem pak byl hotel Weber (pozdější školní družina v karlovarské ulici), který odebíral pivo z karlovarského pivovaru pana Webera. Později byl tento hotel přejmenován na "U Města Nejdku" a tento název mu zůstal do konce války.

Interiér hostince U Zeleného stromu
V dnešní Husově, tehdy Plankenheimově, ulici stál na začátku Dolního Chodova ( a tedy přibližně v místech dnešní třetí základní školy) hostinec "U Zeleného stromu", který patřil panu Augustu Endersovi a byl proto také nazýván "Endersův hostinec". Přibližně naproti dnešnímu Domu dětí a mládeže se nacházela hospoda "U Zlatého slunce" a zcela u mostu přes chodovský potok pak byla proslulá "Burenvilla", která byla známá především díky svému majiteli Josefu Felixovi. Po něm také dostal jméno most vedle jeho hostince (Felixův most - Felixbrücke). Tento most zde stával ještě před pár lety.

Hostinec Modrá hvězda v místech dnešní hasičárny
V místech dnešní hasičské zbrojnice a sídla městské policie stával velký hostinec "Modrá hvězda" (Blaue Stern) s velkým tanečním sálem.
Nejstarším chodovských hostincem byl pak ten "U Jelena" na chodovském náměstí (návsi), jehož tradice sahá hluboko do minulosti. Právě v tomto hostinci se 2. října 1779 zastavil na oběd římský císař a český král Josef II. a probíhala zde i zasedání městské rady v dobách, kdy Chodov ještě neměl radniční budovu.

Hostinec Burenvilla
Nejluxusnějším chodovským hotelem pak byl "Anglický dvůr", který stál ve Fenklově ulici (dnes Dukelských hrdinů). V tomto hotelu bylo v roce 1912 zřízeno první chodovské kino a starší obyvatelé Chodova tento dům znají jako "Daliborku". Během první světové války byl tento dům přejmenován na "Chebský dvůr" (Egerländer Hof). Na západní straně Chodova ležel dodnes stojící výletní hostinec "Střelnice", který byl oblíbeným nedělním zastavením a naproti nádraží stály hned dva hotely "Pöpperl" a "Götz", které sloužily především pro ubytování cestujících.

Vedle náhonu starého mlýna stával hostinec "Na ostrově" pana Rudolfa Modera, oblíbený pro svou domáckou atmosféru. Posledním významným zařízením pak bylo luxusní "Café Kuhn", jehož sláva přesahovala hranice města. Dříve narození obyvatelé Chodova si tento dům mohou pamatovat jako hotel Praha.

Restaurací, hospod a hostinců stálo v Chodově ještě mnoho, tyto však patří mezi nejznámější a fungovaly desítky (a některé i stovky) let. Postupem času jeden po druhém z ulic Chodova mizely, až nezbyl z původních hostinců žádný.

Hostinec Na Ostrově
Hotel Königsberg
Hotel Königsberg
Fenklova ulice a hotel Chebský dvůr
Hotel Chebský dvůr v dobách, kdy se jmenoval Daliborka
Hotel Pöpperl
Restaurant U Jelena
Restaurant Modrá hvězda (vlevo od vily Heinzmann)
Café Kuhn (hotel Praha) na fotografii ze 40.let 20. století
Hostinec Modrá hvězda
Hostinec U Zlatého slunce v Plankenheimově (Husově) ulici
Výletní restaurant Střelnice v Horním Chodově
Restaurant U Města Kraslic v nádražní ulici
Hotel Praha (Café Kuhn)


1 komentář:

 1. Dobrý den,
  zajímám se o historii Tatrovic u Vřesové(Dotterwies). Již jsme spolu na toto téma komunikovali.
  Jen se připomínám s prosbou, kdyby jste na něco narazil ( vyjma kronik v archivu, o těch vím ).
  Děkuji.Kemr
  kemr.z@seznam.cz

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš komentář!