21. 1. 2015

Chodovské hostince před rokem 1945


Hostinec U Jelena na chodovském náměstí
 Před druhou světovou válkou sloužilo k uhašení žízně Chodováků 21 hostinců a restaurací. Většina z nich čepovala pivo z Prvního akciového pivovaru v Chebu, někteří odebírali pivo také z pivovaru Haasů z Haasenfelsu v Kynšperku a z Weberova pivovaru v Karlových Varech. V Chodově se totiž v té době již dlouhou dobu místní pivovar nenacházel, ačkoliv první zmínky o něm sahají do 16. století a budova bývalého pivovaru stála v Horním Chodově až do druhé poloviny 20. století. Místem, kde chodovský pivovar stával, dnes prochází silnice na Vřesovou. Pivo se v něm přestalo vařit pravděpodobně v první polovině 19. století.