8. 9. 2014

Z dějin chodovských biografů


Kinematograf, biograf, kino. Velký vynález 19. století, který výrazným způsobem utvářel století dvacáté. Promítání pohyblivých obrázků bylo zpočátku zajímavou výstřední podívanou pro velkoměstskou honoraci, ale velice brzy se stalo masovou zábavou. S nárůstem volného času se začala objevovat potřeba tento čas naplňovat a kinematografy praskaly ve švech...

První kino v Čechách bylo otevřeno v roce 1907 v pražském hostinci U Modré štiky slavným kabaretiérem Viktorem Ponrepem. O dva roky později je uvedeno do provozu kino v paláci Lucerna, které promítá dodnes a je tak nejstarším českým kinosálem.

V Chodově jsme si museli na kinematograf ještě chvíli počkat. Nezbytnou podmínku pro biograf bylo totiž zavedení elektrického proudu, který byl do Chodova přiveden v roce 1912 z Císařské šachty v Novém Sedle. Prakticky okamžitě si vedoucí hotelu Egerlandský dvůr (říkalo se mu nový hotel, čímž jej místní odlišovali od "starého" hotelu Nejdek) vyřídil licenci a v létě 1912 začal provozovat v sále svého podniku kinematograf. Většina z vás si tento dům bude ještě pamatovat. Pod číslem popisným 301 stával v ulici Dukelských hrdinů a byla v něm restaurace Daliborka.

Chodovské kino Apollo 
Nadšení Chodováků pro filmy bylo nesmírné - malý sál v hotelu již brzy nestačil zájmu a tak se o dva roky později kino přesouvá do hotelu Königsberg (dnešní Daliborka), kde je kinematograf provozován pod názvem Kino Apollo. 

V roce 1921 se rozhodlo kino odkoupit město a nadále jej provozovat na obecní útraty. Byla založena společnost, která měla kino spravovat a začalo se jednat o stavbě reprezentativní budovy divadla a městského kina, které by odpovídalo více významu města. Na základě veřejné soutěže byla nová budova ve funkcionalistickém stylu vystavěna v roce 1929 vedle dívčí školy. Ještě toho roku došlo v budově nového kina k incidentu, o kterém jsme již psali a během kterého byl zatčen pozdější německý prezident Wilhelm Pieck.

Chodovské kino a divadlo se stalo ve třicátých letech samozřejmým centrem kulturního života města a většina slavnostních akcí začínala, nebo končila zde.

Nejstarší chodovské kino - hotel Chebský dvůr


Nové chodovské kino krátce po svém dokončení v roce 1929
Chodovské kino a jeho okolí ve třicátých letech
Chodovské kino ještě bez budovy poštovního úřadu
Interiér chodovského kina
Chodovské kino
Vybavení - místnost promítače
Vybavení - místnost promítače

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!