20. 8. 2014

Srpen 1968 v chodovské kronice

Krátce před druhou hodinou ráno 21. srpna začal pražský rozhlas vysílat mimořádné hlášení, ve kterém bylo oznámeno, že území Československé socialistické republiky začala obsazovat vojska pěti států Varšavské dohody. Jednalo se o reakci na tzv. Pražské jaro - období od počátku roku 1968, během kterého docházelo k politickému uvolňování. Byla zrušena cenzura, znovu mohly být založeny některé spolky a družení, veřejně se hovořilo o zločinech padesátých let a mezi veřejností se hovořilo se i o obnovení politické plurality. Toto směřování bylo přerušeno vpádem vojsk v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Reformní komunisté v čele s Alexandrem Dubčekem byli odstaveni od vlády a počátkem 70. let započala éra známá jako normalizace. I v Chodově se v srpnu 1968 nacházely vojenské síly "spřátelených" států. Naštěstí se jejich pobyt obešel bez incidentů a zranění. Máme pouze zprávy o střelbě u podniku Chodos.

Rád bych Vám zde ale především předložil zápis z městské kroniky k roku 1968. Autorem původního textu je pan Václav Švorba, který zápis vyhotovil počátkem roku 1969. Tento text se však brzy stal pro svou emotivnost a silně protiruské vyznění neprůchozím a tak rada MěstNV na svém zasedání 18. května 1970 "zhodnotila stav zápisu za rok 1968 a rozhodla opravit některé odstavce v připojeném doplňku. Obsah doplněného zápisu byl na této schůzi jednomyslně schválen." No


Dále tedy předkládám text z městské kroniky z roku 1969 i s opravou z roku 1970. Původní text je psán kurzívou, oprava je psána tučně.

"Život v městě byl vzrušen událostmi v noci na 21. srpna, kdy kolem půlnoci začala vojska spřátelených států Varšavské smlouvy (mimo Rumunských) obsazovat celé území ČSSR. Počet těchto vojsk měl na 600 tisíc mužů, vybavena byla se vší vojenskou technikou.

Nejde o obsazení, ale o vstup spřátelených vojsk Varšavské smlouvy na základě Bratislavských dohod, které nebyly z naší strany plněny. Šlo o internacionální pomoc v zabránění kontrarevoluce a zvratu socialismu u nás a též i narušení socialistického tábora. 


V samotné Praze došlo k vysazení vojska a vojenské techniky na ruzyňském letišti a hned během rána a dne došlo k obsazování centrálních úřadů, budovy rozhlasu a televize.

Druhý den 22. srpna nastoupili pracující do závodů, avšak citové vzrušení nad neočekávanou zdrcující skutečností, potvrzenou projíždějící vojenskou technikou, nedovolilo soustředit se na práci a tak na většině závodech odcházeli pracující dříve domů, značně roztrpčeni a očekávali, jak se dále situace ve vlasti vyvine. Citové vzrušení zaměstnanců podniku Chodos dostoupilo vrcholu, když z jednoho projíždějícího vojenského auta bylo na závod vystřeleno několik ran z pušky. Vojska byla plně vyzbrojena. Prvé dny vojenská technika cizích vojsk projížděla městem sem a tam, zvláště pak, když orientační tabule byly obráceny opačným směrem, tabulky s názvy ulic snímány neb pomalovány vápnem apod.


Pokud jde o vysazení vojsk na Ruzyňském letišti a obsazení centrálních úřadů, je tato informace nepravdivá a autor zápisu vycházel z informací sdělovacích prostředků, které byly ovládány pravicově o převzetí moci jakýchkoliv státních úřadů a institucí. Pokud jde o střelbu u n. p. Chodos, informace občanů se rozchází a nelze proto určit pravdivost tohoto tvrzení. Došlo skutečně k tomu, že projíždějící vojska se v některých úsecích města vracela, což bylo zaviněno samotnými občany, kteří nesprávně na základě výzvy sdělovacích prostředků otáčeli směrníky u silnic a informovali vojska zkresleně.

Přestalo vysílání rozhlasu z centrálního ústředí, které bylo obsazeno cizími vojsky, rovněž tak televize. Obyvatelstvo bylo informováno o dění ve státě rozhlasovými stanicemi, které nebyly obsazeny. Jejich ústředí bylo v městě Plzeň, která své vysílání nepřerušila. Obyvatelstvo, hlavně mládež byla varována před jakýmikoliv provokacemi, což ovšem nezabránilo tomu, aby ve měst nebyla psána hesla v azbuce.


Došlo sice k narušení plynulého vysílání rozhlasu a televize, ne však tím, že by tyto instituce byly v zájmu vojsk Varšavské smlouvy obsazeny. Pokud se tak stalo, bylo to proto, že tehdejší pracovníci rozhlasu a televize ve snaze dezorientovat lid naší země se uchýlili až k výmyslům a lžím, jejichž součástí právě bylo i přerušování vysílání, informování obyvatel a obsazování těchto institucí, čímž byl zanášen mezi lid velký zmatek. Negativní úlohu v tomto směru sehrál právě Plzeňský rozhlas.


Na výzvy rozhlasem se život velmi pomalu vracel do normálních kolejí. Lidé nastupovali do práce až když resident republiky Ludvík Svoboda s prvním tajemníkem strany KSČ Dubčekem, předsedou vlády ing. Oldřichem Černíkem a předsedou národního shromáždění Josefem Smrkovským se vrátili z Moskvy. Ujali se znovu svých funkcí a učinili opatření, aby mohli rozhlasem a televizí informoval občany o smlouvě, kterou po čtyřech dnech jednání v Moskvě podepsali.


V prvých dnech vstupu spojeneckých vojsk na naše území poklesla sice pracovní morálka, ale není pravdou, že by lidé nastupovali do práce až po návratu státních představitelů z Moskvy. Je možné, že někteří nezodpovědní jednotlivci využili tohoto období k tomu, o čem je v kronice psáno, ale je třeba vysvětlit, že se většinou jednalo o lidi pochybného charakteru.


Ve městě Chodov se na MěstNV po třikráte dostavili zástupců sovětských vojsk a ultimativně požadovali smazání hesel na zdech domů ve městě. Toto bylo prováděno až po návratu našich představitelů z Moskvy. Popisovali toto období národního smutku je nyní velmi těžké. Tato akce spřátelených států sdružených ve Varšavské smlouvě, které je ČSSR rovněž členem je mnoha lidem nepochopitelná a teprve snad náležitý časový odstup umožní správně tento děj zhodnotit.


Faktem zůstává, že stín, který se vloudil do spojenectví mezi státy Varšavské smlouvy, zůstává v mysli občanů, pokud nebude splněn slib o odchodu cizích vojsk z území naší republiky, což má nastati po konsolidaci našich vnitřních poměrů.

Vysvětlení příčin srpnových událostí a záměrů pravicově oportunistických sil naše národy poznaly, že rozhodnutí, které provedly vlády socialistických států a vyslaly svá vojska na naše území, bylo v zájmu našich národů správné. Tím bylo zabráněno nástupu kontrarevolučních živlů, zvrácení výstavby."
Okupační tanky v Husově ulici
Okupační tanky v Husově uliciŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!