26. 8. 2014

Železniční doprava v Chodově

Zavedení železniční dopravy do běžného provozu v druhé polovině 19. století představovalo jednu z nejvýznamnějších změn v životě obyčejného člověka. Do té doby byl jeho životní prostor omezen blízkým okolím – maximálně dojížděl do blízkých měst a vesnic na trhy, do okresního města k úřadům. Zprávy putovaly zemí mnoho dní, novinky z Prahy nebo Vídně se obyvatelé Chodova dozvídali až po mnoha dnech. Místní řemeslníci a zemědělci mohli své výrobky prodávat jen v blízkém okolí – jen ti skutečně nejlepší prodávali zboží mimo hranice kraje. To vše se s příchodem železnice změnilo. Najednou si byli lidé i regiony mnohem blíže. Cestu, která dostavníkem, nebo formanským vozem trvala několik dní, bylo možné náhle ujet za pár hodin. Bylo možné přepravit stovky lidí a desítky vagonů nákladu přes celé české království za pár dní.

20. 8. 2014

Srpen 1968 v chodovské kronice

Krátce před druhou hodinou ráno 21. srpna začal pražský rozhlas vysílat mimořádné hlášení, ve kterém bylo oznámeno, že území Československé socialistické republiky začala obsazovat vojska pěti států Varšavské dohody. Jednalo se o reakci na tzv. Pražské jaro - období od počátku roku 1968, během kterého docházelo k politickému uvolňování. Byla zrušena cenzura, znovu mohly být založeny některé spolky a družení, veřejně se hovořilo o zločinech padesátých let a mezi veřejností se hovořilo se i o obnovení politické plurality. Toto směřování bylo přerušeno vpádem vojsk v noci z 20. na 21. srpna 1968.

16. 8. 2014

Rytíř Jeho Svatosti - starosta Josef Gerstner


Vedle starosty Karla Fenkla byl nejvýznamnější chodovskou osobností přelomu 19. a 20. století starosta, továrník, filantrop a donátor Josef Gerstner. Zatímco po Karlu Fenklovi zůstaly dodnes památky, které připomínají jeho existenci - vitrážové okno v kostele, nebo městský park, který založil a spravoval - Josefa Gerstnera nepřipomíná v Chodově nic. Jeho rodinná hrobka na chodovském hřbitově byla pravděpodobně zničena a my nevíme ani to, kde stála. Zatímco Karl Fenkl byl podnikatel a politik, byl Josef Gerstner především laskavý člověk, který stál za skoro všemi aspekty společenského života v Chodově. Je to také jediný Chodovák, o němž byl veden papežskou kanceláří spis, který leží ve Vatikánském tajném archivu.

7. 8. 2014

O Chodaublicku

V rámci oslav svatovavřinecké pouti bude v sobotu 9. srpna 2014 slavnostně otevřena znovuobnovená vyhlídka na Liščím vrchu u Tatrovic. Bájný kopec Föllerberg (také Felderberg, česky Liščí kopec) byl pojmenován podle velkého množství bramborových polí (Felder = pole), které zde v 18. století začali budovat obyvatelé z blízké vesnice Tatrovice. Cestou k vyhlídce je možné si v lese všimnout mnoha zpola zarostlých kamenných zdí, které sedláci stavěli na hranicích svých polí z kamenů nalezených v neúrodné půdě hory. K Föllerbergu se váže i mnoho pověstí, z nichž nejznámější je pověst o pokladu nesmírné hodnoty ukrytém v nitru kopce...

1. 8. 2014

Z historie Vavřinecké pouti

Pouť. Slovo, které má dnes pro většinu lidí zcela jiný význam než v minulosti. Co znamenala pro člověka barokní doby a jaké měla místo v jeho světě? Kde se poutě vůbec vzaly a co znamenala pro Chodov ta naše svatovavřinecká? Pojďme se podívat o několik století dříve - do doby, kdy pouť neznamenala jen střelnice a cukrovou vatu...