10. 7. 2014

Záhada "Mrtvého muže"

Víte, které části Chodova se říkalo Mrtvý muž? Jde o zatáčku v dnešní Vintířovské ulici, kde ústí cesta z Chranišova. Je pod tímto názvem značena ještě na mapě Chodova z padesátých let. Tam jsem si také toho názvu poprvé všiml a zajímalo mne, kde se asi vzal...

Nejprve jsem si jej dával do spojitosti s událostmi, ke kterým došlo v této oblasti na konci druhé světové války - poblíž tohoto místa bylo podle některých pramenů příslušníky revolučních gard zabito několik německých civilistů. Tím větší však bylo moje překvapení, když jsem místní název "Toter Mann" (Mrtvý muž) objevil v městské kronice z roku 1923 a poté i v aktech správního řízení o povýšení Chodova na město jako usedlost "Totenmann". Tím tedy padla teorie o návaznosti na události druhé světové války. Od starých obyvatel Chodova jsem se dozvěděl i další teorie o původu tohoto názvu - stará vražda v místní hospodě, sebevražda (vražda) z nešťastné lásky aj. Všechny tyto teorie měly tu slabinu, že sahaly většinou na počátek 20. století, maximálně do konce 19. století. Mrtvý muž se však objevuje v podobě Todter Mann i na mapách tzv. 3 vojenského mapování z druhé poloviny 19. století.

Při detailním zkoumání pramenů jsem začal tento místní název v různých obdobách objevovat častěji. V roce 1869 se o Mrtvém muži hovoří v souvislosti s povýšením Chodova na městys a se zřízením poštovního úřadu, který spravoval nejen Chodov, ale i okolní obce a samoty - mezi nimi i Mrtvého muže.

Více štěstí na další informace jsem měl v obecní kronice Chranišova. I zde se objevuje jako součást obce a na rozdíl od chodovského kronikáře se ten chranišovský snažil dohledat původ tohoto názvu. V chranišovské kronice se tedy dočteme "...tento název [Mrtvý muž] má podle místních obyvatel původ v době, kdy se na tomto místě znovu otevírala stará šachta a na jejím dně byla nalezena mrtvola neznámého muže..." Sám kronikář však s touto verzí není zcela spokojený, neboť dále píše "Tak, jak mi zde lidé vyprávěli, to ale skoro určitě není, neboť Mrtvý muž se prý objevuje v záznamech již ze 16. století, kdy na tomto místě nestál ani žádný dům, ani důl." A skutečně je to tak - poprvé se místní název Mrtvý muž objevuje již v roce 1568, kdy majitel Chranišova prodává za 1850 zlatých městu Lokti "velký panský dvůr a nový rybník u mrtvého muže". 

Místní název mrtvý muž je tedy výrazně starší, než většina ostatních lokalit v blízkosti Chodova a svým stářím předčí i některé blízké vesnice (třeba první záznam o obci Vintířov je jen o pár desítek let starší). Vedle místního názvu "Eisenhof" (železný dvůr), se tak řadí mezi nejstarší sídlištní názvy. Bohužel nevíme, kde se tento název vzal. Došlo zde k přepadení a vraždě kupce? Zločin z vášně? Nebo zde někdo spáchal sebevraždu? Nevíme. Můžeme jen hádat.

Napadá Vás nějaká teorie, jak tento název vznikl? Nebo jste slyšeli nějaký příběh s tím spojený?

Název Mrtvý muž na topografické mapě z padesátých let.
Toter Mann "Mrtvý muž" v soupisu chodovských ulic z roku 1923
Totenmann (Mrtvý muž) jako součást obce Chranišov
Todter Mann jako druhý název pro Johanni Zeche na mapě z roku 1880
Mapa z roku 1780 ovšem tento název nezná - dokonce zde nezobrazuje ani žádné osídlení
Dnešní Mrtvý muž - Osada - Vintířovská ulice

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!