7. 7. 2014

Jak byl Chodově zatčen německý prezident

Chodov byl v době první republiky výrazně levicovým městem - většinu voličstva tvořili horníci a dělníci z porcelánek a strojíren. Ve volbách zde pravidelně drtivě vítězila sociální demokracie a komunistická strana. Koncem října 1929 měly proběhnut parlamentní volby a v nich levice očekávala velký triumf. I z toho důvodu pozvala komunistická strana na několik volebních setkání představitele německé komunistické strany Wilhelma Piecka, který měl přednést projevy v Chodově, v Praze, v Brně a v Bratislavě...

Wilhelm Pieck byl v Československu osoba velmi známá - a nutno říct, že ze strany představitelů státu byl znám především jako osoba nežádoucí. Republiku již dvakrát navštívil a při druhé návštěvě byl obžalován z podvracení republiky, neboť "na komunistické schůzi v Brně 23. července 1929 vyzýval k protistátním činům (ponoukal brněnské dělnictvo, aby i u nás pořádalo demonstrace)". Jeho další návštěva tedy byla československými úřady bedlivě sledována a byl vydán rozkaz pokusit se mu zabránit ve vstupu do Československa za každou cenu. Když se okresní četnický velitel dozvěděl, že má vystoupit na volebním shromáždění v Chodově, okamžitě kontaktoval zemské velitelství a připravil se k akci.

Budova chodovského kina ve 30. letech
Wilhelm Pieck dorazil dorazil do Chodova pozdě odpoledne 22. října 1929 a byl zde přivítán delegací místních komunistů, vedenou Josefem Würknerem (pozdějším starostou Chodova). Ve večerních hodinách odešel do budovy městského kina, která bylo zcela naplněno, a měl v plánu tam pronést přednášku o "programu pracujícího lidu a krizi kapitalismu". Ve chvíli, kdy vystoupil na pódium, se však v sále objevil okresní četnický velitel se svými muži, prohlásil setkání za rozpuštěné a předal Pieckovi dekret, kterým jej vyhostil z území Československa. Zatímco jedna část četníků vyklízela sál, druhá odvedla komunistického poslance k připravenému vozu, kterým jej dopravila na státní hranice do Bublavy, kde jej oficiálně vyprovodili z území republiky.

Wilhelm Pieck na poválečné fotografii
Oběžník prezidia zemského úřadu v Praze celou událost shrnul takto: "Vilém Piecka, narozen 3. ledna 1876 v Německu, říšskoněmecký komunistický poslanec, přijel v říjnu 1929 do ČSR, aby tu mluvil na různých volebních schůzích komunistických (v Chodově, v Brně aj). Dne 22. října 1929 dopaden byl tento na voličské schůzi v Chodově a byl okresním úřadem v Lokti vyhoštěn a dopraven přes hranice do Německa."


Wilhelm Pieck se v roce 1949 stal prvním prezidentem Německé demokratické republiky (NDR) a zůstal jím až do své smrti v roce 1960. Pouhé dva dny po té co mu československé úřady zakázaly hovořit o krizi kapitalismu, došlo ke krachu na newyorské burze, který znamenal začátek velké hospodářské krize. Do Československa se Wilhelm Pieck znovu podíval až v roce 1951, kdy na incident v Chodově vzpomínal.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!