5. 6. 2014

Válečné plány přestavby Chodova

Německá říše v roce 1941 byla na vrcholu svých sil a svého rozsahu. Na východě stála německá vojska před Moskvou, na západě ovládala většinu pevninské Evropy. Zdálo se, že říše, kterou nacisté založili, bude skutečně tisíciletá. Právě v této době se němečtí archtekti začali zabývat podobou budoucí "poválečné" Evropy. Největším z těchto architektů byl ministr Albert Speer, který stál u zrodu většiny megalomanských projektů nacistického Německa - v celé Evropě se měla města poněmčovat a očišťovat od všech stylů, které nacisté nepovažovali za čisté a správné. V Praze měl být takto zbořen Obecní dům a přestavěna část Starého Města (koho by to zajímalo, může se podívat například zde).

V menším měřítku se poválečné plánování nevyhnulo ani menším městům a obcím. I v Chodově to bylo tak. Plány, které starostovi Josefu Christlovi (toho jsme již v našich článcích potkali, když v roce 1938 vedl pokus o nacistický převrat v Chodově) předložili v roce 1941 karlovarští architekti Ing. Rudolf Neumann a Ing. Franz Stingl počítali s dostavbou velké části nezastavěných pozemků poblíž centra města. V místech dnešní atletické haly a areálu Spartaku měla vyrůst moderní čtvrť, kde mělo stát chodovské sídlo nacistické strany a hlavně zcela nová budova měšťanské školy v rakouském stylu. Budova školy byla dvoupatrová - v prvním patře byla škola chlapecká, ve druhém dívčí a k areálu patřila i krytá tělocvična spojená se školou chodbou a velké venkovní hřiště. V přízemí školy dále byly dílny, ateliéry a vše, co bylo třeba pro výchovu nové, poválečné německé generace.

O rok později byla situace jiná. Situace na frontách se otočila. Němci ustupovali od Stalingradu a starosta Christl byl povolán k službě v armádě. Na plány vypracované firmou Neumann a Stingl se zapomnělo a desítky let na ně sedal prach.

Mapa města Chodova z roku 1943 - všimněte si válečných názvů ulic
Podoba areálu nové školy a stranických budov na místě dnešního stadionu. Ulice vpředu je dnešní Bezručova.
Areál dostavby města na plánu. Černě označené budovy měly být vystavěny.
Budova školy, pohled z jihu.
Budova školy, pohled ze severu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!