29. 6. 2014

Kostel svatého Vavřince; část I

Mnoho stovek let byl kostel svatého Vavřince nejvýraznější dominantou Chodova. V době, kdy místní hrázděné domky neměly často víc než jedno patro, čněl kostel do nesmírné výše a byl dobře viditelný ze všech stran. Dnes je z velké části skryt za panelovou zástavbou, ale stále je jednou z nejvýznamnějších staveb, která shlíží již skoro tři stovky let na město pod sebou...

22. 6. 2014

Gaschové - zakladatelé chodovského průmysluProjdete-li se na chodovském hřbitově až úplně dozadu, najdete tam po pravé straně mezi chátrajícími hroby ohromnou hrobku s jednoduchým nápisem FAMILIE GASCH. V této hrobce leží pochován jeden z nejvýznamnějších chodovských průmyslníků – prakticky zakladatel strojírenství v Chodově – Carl Gasch se svou rodinou.

19. 6. 2014

Osudy pomníku císaře Josefa II.

O návštěvě císaře Josefa II. v Chodově roku 1779 jsme již psali v tomto článku. Císař Josef byl nesmírně oblíbeným panovníkem především mezi  rolníky a prostými lidmi, které si získal svými reformami, jimiž omezil moc církve a šlechty. Nejznámější jsou v tomto ohledu zrušení nevolnictví a toleranční patent, který umožnil obyvatelstvu vyznávat i jiné než katolické náboženství. Hovořilo se o něm jako o "selském císaři" a právě tyto důvody vedly k tomu, že sochy císaře Josefa byly nedílnou součástí velké části (především většinově německy hovořících) obcí v Českém království. V druhé polovině 19. století se sochy císaře objednávaly v takovém množství, že je sochaři vytvářeli podle jednotných vzorů do zásoby...

5. 6. 2014

Válečné plány přestavby Chodova

Německá říše v roce 1941 byla na vrcholu svých sil a svého rozsahu. Na východě stála německá vojska před Moskvou, na západě ovládala většinu pevninské Evropy. Zdálo se, že říše, kterou nacisté založili, bude skutečně tisíciletá. Právě v této době se němečtí archtekti začali zabývat podobou budoucí "poválečné" Evropy. Největším z těchto architektů byl ministr Albert Speer, který stál u zrodu většiny megalomanských projektů nacistického Německa - v celé Evropě se měla města poněmčovat a očišťovat od všech stylů, které nacisté nepovažovali za čisté a správné. V Praze měl být takto zbořen Obecní dům a přestavěna část Starého Města (koho by to zajímalo, může se podívat například zde).