17. 4. 2014

Z dějiny chodovské pošty

Poštovní úřad (a služby s ním spojené) znamenal pro člověka 19. století neuvěřitelně velkou změnu a společně se zavedením železnice to byla událost, která se slavila a připomínala ještě dlouhé roky. Dnes si jen těžko umíme představit dobu, kdy jakákoliv komunikace (telefon, telegram, dopis) byla vázána na poštovní úřad a každá obec, která jej neměla, tím velice trpěla. Před zavedením pravidelného poštovního spojení byli lidé stovky let odkázáni na náhodné cesty sousedů směrem, kam chtěli poslat zprávu (zpráva například do Prahy tak buď šla se sousedem, který tam jel za obchodem, nebo tam putovala třeba i několik týdnů přes různé okliky) a stejně tak každý příchozí dopis vzbudil ve vesnici takový rozruch, že se k jeho čtení často sešli i sousedé.

V našem regionu zajišťoval poštovní služby loketský krajský úřad a jeho úřední poslové, kteří roznášeli úřední a panské rozkazy do všech obcí, kde je dávali na vědomost. Tyto posly neplatil ovšem loketský úřad (každý úřad se rád zbaví povinnosti něco platit), ale samotní poddaní. Každé městečko, které posel obcházel, mělo povinnost odvádět mu "plat" v podobně naturálních dávek. Například každý sedlák z vesnice Rosnice (dnes součást Karlových Varů) platil ročně poslovi za jeho služby jeden strych pšenice a jednu starou slepici.

V roce 1801 byl zřízen poštovní úřad v Karlových Varech, který obstarával poštovní spojení se všemi místy do vzdálenosti sedmi rakouských mil (cca 50 km). Do této vzdálenosti tedy patřily i tehdejší vesnice Dolní a Horní Chodov. Kdo chtěl poštu odeslat, musel zajet do Karlových Varů k úřadu, nebo tam s dopisem někoho poslat - pro tyto účely si větší vesnice platily posla, který jednou týdně vybral od obyvatel dopisy a zanesl je na poštu. Později se tento princip ustálil a těmto lidem se začalo říkat "Poštovní sběratelé". Jedna taková sběratelská stanice byla v Lokti. Tamní úředník dvakrát do týdne zajel do Karlových Varů, kde vybral poštu pro obyvatele svého města a doma je roznesl. V roce 1831 bylo toto sběrné místo v Lokti povýšeno na poštovní úřad, pod který Chodov patřil.

V roce kdy byly vesnice Dolní a Horní Chodov spojeny do jednoho celku a povýšeny na městys, byl zřízen i první poštovní úřad i v našem městě - stalo se tak 1. května 1869. Na razítku ovšem ještě několik dalších let stálo jen "Dolní Chodov". Prvním c.k. erárním poštmistrem se stal Josef Grünes, chodovský pekař a pozdější představitel města. Chodovský úřad spravoval v této době nejen obec, ale i okolní vesnice a samoty - Mírovou, Zechenhäuser, Smolnici, Nové chalupy, Röthütte, Starou Chodovskou, Novou Chodovskou, Čtyřdomí, Am Bau, Vintířov, Berghaus, Mrtvého Muže a Nový Chranišov.

Důležitou součástí poštovních služeb byl telegraf - zvláště ve spojitosti s rozvojem průmyslu. Rychlé zprávy o zdržení dodávek, nebo naopak o slibném vývoji na trhu měly pro místní průmyslníky cenu zlata a tak byla v roce 1890 zřízena telegrafní stanice, ke které se v roce 1906 připojila i telefonní centrála. V roce 1925 mělo v Chodově telefon 70 objektů (nejčastěji šlo o továrny a státní úřady, případně vily továrníků). V témže roce pak chodovská pošta zaměstnávala jednoho vrchního poštmistra, šest úředníků a osm zaměstnanců, mezi nimi pět poštovních doručovatelů. Všichni se tísnili v nevyhovující budově v Plankenheimově ulici (dnes Husova ulice) naproti Konzumnímu svazu, kde jim měsíčně prošla rukama hotovost ve výší několika milionů československých korun a několik tisíc zásilek.

Nevyhovující situaci se starou budovou se rozhodla státní správa vyřešit v roce 1935, kdy od září probíhala výstavba nové budovy poštovního úřadu vedle městského kina (dnešní Bezručova ulice). Tato budova byla slavnostně otevřena 1.dubna 1936 a sloužila svému účelu dlouhých čtyřicet let. Poštovní úředníci pak do dějin města vstoupili hned dvakrát - nejprve v roce 1938, kdy se o budovu pošty bojovalo v rámci pokusu o nacistický puč v Chodově (více ZDE) a pak hned v roce 1945, - kdy to byl právě poštovní úředník Jaroslav Černý, kdo stál v čele Místní správní komise - prvního českého správního orgánu.

Ukázka poštovních razítek chodovského úřadu v městské kronice

Stará budova poštovního úřadu v Plaknkenheimově ulici

Místo, kde stála budova starého poštovního úřadu
Stavba nového poštovního úřadu - září 1935
Stavba nového poštovního úřadu - říjen 1935
Budova nové pošty po svém otevření 1.4.1936. O dva roky později se zde bude střílet.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!