20. 4. 2014

Oslavy založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1933

Ze všech živlů děsil obyvatele vesnic a měst vždy nejvíce oheň. Do 19. století byla velká část budov stavěna ze dřeva a jelikož se ohněm svítilo a na něm vařilo, stačilo málo k tomu, aby požár zničil velké části obcí a měst. Dlouhá staletí byli lidé odkázáni na vzájemnou pomoc - při požáru se seběhla celá vesnice, aby společnými silami zamezili šíření požáru. Časem se začala zakládat dobrovolná družstva, která se bojem s ohněm v obcích zabývala. Stejně tak tomu bylo i v Chodově.

Samotnému založení hasičského sboru předcházelo několik desetiletí příprav - první stříkačka byla zakoupena již v roce 1846 a byla uložena ve stodole chodovské fary. Chodovský farář Georg Schön k tomu napsal "Už od roku 1827 jsem po každém požáru upozorňoval na nutnost zakoupit obecní hasičskou stříkačku. Ale stejně rychle jako vychladla spáleniště, tak stejně rychle ochladl i zájem občanů stříkačku koupit. Po další sérii požárů jsem vzal věc znovu do svých rukou a v roce 1843 byla od města Chebu zakoupena hasičská stříkačka za 320 zlatých. Město Loket nám na její nákup přispělo 85 zlatými a v Chodově na ní přispěl každý chalupník 1 zlatým." V roce 1852 schválilo okresní představenstvo v Karlových Varech požární řád obce Chodov, podle kterého musel každý dům dát k dispozici jednoho muže k obsluze stříkačky a mimořádné požární službě.
Nakonec byl v Chodově první dobrovolný požární sbor založen v roce 1873 a u jeho vzniku stál budoucí chodovský starosta Josef Gerstner společně s pány Antonem Puchnerem a Rafaelem Kriegelsteinem. Prvním náčelníkem sboru dobrovolných hasičů se stal Rudolf Kuffner, jehož zástupcem byl již zmíněný Rafael Kriegelstein. V dalších letech se chodovští požárníci několikrát málem rozpadli, ale nakonec se z nich stal početně jeden z největších sborů v celém loketském okresu. K dlouhé historii chodovských požárníků se ještě vrátíme v několika dalších článcích, teď předkládám obrázky z oslav 60. výročí založení sboru v roce 1933.
Titulní stránka brožurky vydané u příležitosti výročí založení SDH v Chodově v roce 1933 
Stará požární stříkačka na fotografii z roku 1930
Nové požární auto, zakoupené 15. září 1929
Slavnostní průvod městem - 1933
Slavnostní průvod hasičů městem (požárníci v bílých uniformách)

Slavnostní průvod městem - 1933
Hasičské cvičení na sportovním hřišti (dnes Spartak)
Ukázka činnosti chodovských hasičů na sportovním hřišti
Mladí požárníci soutěží
Mladí požárníci soutěží
Mladí chodovští hasiči v roce 1933 (foceno před kinem)
Cvičení dospělých hasičů na místě dnešní radnice

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!