24. 4. 2014

"Konzumní družstvo pro Chodov a okolí, s.r.o"

V 19. století se s příchodem průmyslové revoluce významně začala proměňovat sociální skladba společnosti a její fungování. Doposud převážně zemědělský Chodov se začal přetvářet ve velké průmyslové centrum. Začaly růst továrny, porcelánky, stále více mužů pracovalo v dolech a počet obyvatel začal narůstat. S průmyslovou revolucí přicházelo ruku v ruce i zhoršování ekonomického a společenského postavení dělníků.
Dělníci vydělávali málo, pracovali dlouho a často trpěli hlady. Dělníci nakupovali u obchodníků, kteří jim sice dávali zboží na dluh, ale pak po nich chtěli i několika násobně větší sumu, než byla cena zboží. Chudí se tak dostávali do spirály dluhů. Právě proto se začali dělníci od poloviny 19. století sdružovat do svazů a družstev, ve kterých se vzájemně podporovali. Tato konzumní (spotřební) družstva fungovala na následujícím principu - dělníci vložili do družstva počáteční kapitál (každý dával měsíčně určitou sumu na provoz) a následně za tyto peníze nakupovali potraviny za velkoobchodní ceny (tedy levně) a rozdělovali si je mezi sebe. Časem se takový systém stal mezi chudými vrstvami nesmírně populární a počátkem 20. století již bylo na území Českého království skoro dvě stě podobných družstev. Tato družstva pak zakládala vlastní podniky (řeznictví, jatka, pekařství) a dodávala svým členům zboží za ceny mnohem nižší, než u běžných obchodníků. Úspěšná družstva se pak spojovala s těmi menšími, aby lépe vzdorovali konkurenci.

V Chodově byl první konzumní spolek založen již v roce 1872. Jeho činnost převzalo v roce 1907 družstvo pod názvem "Konzumní družstvo pro Chodov a okolí, společnost s ručením omezeným", které po svém založení čítalo pouhých 128 členů (v roce 1925 to bylo již osm tisíc a v roce 1933 již téměř třináct tisíc) . Tito členové byli jen z Chodova a jeho nejbližšího okolí. Díky úspěšnosti se však již v roce 1910 podařilo k chodovskému Konzumu připojit družstva z Lipnice (vesnice, která stála na místě dnešní výsypky velkolomu Jiří) a z Chranišova. Pak už to šlo rychle - v roce 1913 se připojilo družstvo ze Svatavy, v roce 1920 z Lokte, o rok později z Horního Slavkova, o další dva roky později se k chodovskému připojilo spotřební družstvo z Nejdku a tak dále... V roce 1925 už působilo chodovské spotřební družstvo na území okresů Sokolov, Loket, Mariánské lázně, Teplá, Nejdek a Kraslice a stalo se tak největším družstvem svého druhu na území západních Čech. Pod jeho správu spadalo 48 poboček, včetně čtyř řeznictví, jedné prodejny textilu a jedné prodejny domácích potřeb.

První prodejnu měl náš Konzum v domě čp. 336 na dnešní Staroměstské ulici (tento dům stále stojí, viz obrázky dole). Poté se přestěhoval do domu čp. 141 v Hardtgasse (dům stál kousek od dnešní školní jídelny směrem k hasičárně) a nakonec si těsně před první světovou válkou v roce 1913-1914 vystavělo spotřební družstvo centrálu (čp. 365 - v mezi dnešní jídelnou a DDM, viz obrázek níže), která se rozkládala na relativně velkém pozemku, kde byly kanceláře, stáje a hospodářské zázemí. Kromě již zmíněných objektů vlastnilo chodovské družstvo v roce 1925 dalších 21 domů (v roce 1936 to bylo už 63 budov) v hodnotě 2 miliony korun (pokud se vám to zdá málo, tak vám řeknu, že tehdejší ministr bral měsíčně 9.000 korun). Mezi tyto budovy patřili pekárny, řeznictví, truhlárny, kovárny, sedlářství, pražírna kávy, plnírna pivních lahví a malá továrna na limonády a sodovku.

Velká hospodářská krize mnoho spotřebních družstev zničila - ne tak to chodovské, tomu se naopak podařilo v krizi obstát a pomáhalo svým členům překonat těžké období. V roce 1937 slavilo chodovské družstvo 30 let od svého založení a měla to být největší oslava, jakou naše město kdy zažilo. Jak to s oslavami dopadlo se dozvíte příště.

Dům čp. 336 - první sídlo chodovského Konzumu
A stejný dům v roce 2014 (v roce 1928 jej nechal přestavět zubní technik Josef Lohwasser)
Dům čp. 141 v Hardtově ulici
Na tomto obrázku jde dům čp. 141 vidět zcela vlevo
Nový areál Konzumního družstva v Plankenheimově ulici (v parku za areálem dnes stojí DDM)
Na mapě dnešního Chodova je vyznačen areál spotřebního družstva. Žlutě hlavní budova.
Reklama chodovského konzumu v brožurce sboru dobrovolných hasičů z roku 1933
Hlavní budova Konzumu v roce 1925 a stejné místo dnes (Husova ulice)
Pozvánka na jubilejní oslavy založení Konzumu v roce 1937 - o tom zase příště...

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!