29. 4. 2014

"Fest des Aufbaues" - oslavy v roce 1937


O chodovském konzumním družstvu a jeho dějinách jste se mohli dočíst v minulém článku. Dnes se společně podíváme na oslavy založení tohoto družstva dne 11. června 1937, kdy zažilo město Chodov jednu z největších společenských událostí své existence.

24. 4. 2014

"Konzumní družstvo pro Chodov a okolí, s.r.o"

V 19. století se s příchodem průmyslové revoluce významně začala proměňovat sociální skladba společnosti a její fungování. Doposud převážně zemědělský Chodov se začal přetvářet ve velké průmyslové centrum. Začaly růst továrny, porcelánky, stále více mužů pracovalo v dolech a počet obyvatel začal narůstat. S průmyslovou revolucí přicházelo ruku v ruce i zhoršování ekonomického a společenského postavení dělníků.

20. 4. 2014

Oslavy založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1933

Ze všech živlů děsil obyvatele vesnic a měst vždy nejvíce oheň. Do 19. století byla velká část budov stavěna ze dřeva a jelikož se ohněm svítilo a na něm vařilo, stačilo málo k tomu, aby požár zničil velké části obcí a měst. Dlouhá staletí byli lidé odkázáni na vzájemnou pomoc - při požáru se seběhla celá vesnice, aby společnými silami zamezili šíření požáru. Časem se začala zakládat dobrovolná družstva, která se bojem s ohněm v obcích zabývala. Stejně tak tomu bylo i v Chodově.

17. 4. 2014

Z dějiny chodovské pošty

Poštovní úřad (a služby s ním spojené) znamenal pro člověka 19. století neuvěřitelně velkou změnu a společně se zavedením železnice to byla událost, která se slavila a připomínala ještě dlouhé roky. Dnes si jen těžko umíme představit dobu, kdy jakákoliv komunikace (telefon, telegram, dopis) byla vázána na poštovní úřad a každá obec, která jej neměla, tím velice trpěla. Před zavedením pravidelného poštovního spojení byli lidé stovky let odkázáni na náhodné cesty sousedů směrem, kam chtěli poslat zprávu (zpráva například do Prahy tak buď šla se sousedem, který tam jel za obchodem, nebo tam putovala třeba i několik týdnů přes různé okliky) a stejně tak každý příchozí dopis vzbudil ve vesnici takový rozruch, že se k jeho čtení často sešli i sousedé.

3. 4. 2014

O zvonku na kopci

"Tam, kde dnes stojí zámek a panský dvůr v Horním Chodově, byla kdysi v dávných časech tvrz, ve které bydleli strážci zemské hranice. Tito strážci hranic, zvaní také Chodové, zde byli usazeni Sedleckým knížetem, ku ochraně cestujících a kupců na jejich cestách po zemské stezce a také k ochraně místních obyvatel před lupiči a lapky.