16. 3. 2014

San mia Chuadaua Boub’m

Do konce druhé světové války žili v Chodově takřka výhradně obyvatelé německé národnosti. V roce 1930 žilo v katastru města skoro šest tisíc obyvatel, přičemž jen necelé dvě stovky z nich (tedy něco málo přes tři procenta obyvatel) byli Češi, především státní zaměstnanci. Místní obyvatelé hovořili zvláštním německým dialektem, kterému se říká egerlandština (Egerländer Mundart). Tímto svébytným "jazykem" hovořili Němci od Chebu až téměř ke Kadani a patřil do rodiny východofranckých (hornobavorských) dialektů.

Dnes již tímto jazykem hovoří pouhých několik tisíc osob, převážně důchodového věku. Autor chodovské kroniky ze 20. let 20. století, pan Anton Ebert, k tomu napsal:
"Zdejší lidé mluví, stejně jako před stovkami, ba co dím, před tisíci lety, stále týmž jazykem ...Dělník nebo továrník, úředník nebo řemeslník, mladý nebo starý - ti všichni tady v Chodově mluví jen v dialektu "jak jim zobáky narostly" ... Není tady v jazyce rozdílů mezi třídami, mezi lidmi rozdílného vzdělání, není zde rozdílů kvůli povolání a titulům."
Pana Eberta místní jazyk natolik zaujal, že zapsal do kroniky jednu místní "chodovskou" píseň v německém nářečí. Společně s textem zapsal i notový záznam a my si tak dnes tuto píseň můžeme nejen přehhrát, ale i zazpívat. Pomocí počítače jsem základní melodii písně vytvořil a její lidový nápěv si můžete přehrát zde.

Píseň sama má tři sloky a níže si je můžete přečíst. Společně s kolegou Jiřím Marešem (z Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) jsme píseň přepsali a přeložili. Každá sloka je nejprve napsána Egerlandsky, poté ve spisovné němčině a nakonec česky. Pravděpodobně se jedná o velikonoční koledu, kterou mládenci zpívali při obcházení města.
1-
San mia Chuadaua Boub’m,
san mia Schloewiner
|: gäma ind‘ Heisa ei(n) :|
nou brouma Keiala.

Wir sind Chodauer Buben, 
wir sind Schlawiner, 
|: wenn wir um die Häuser ziehen :|
brauchen wir Kwirala.

My jsme hoši z Chodova,
jsme všemi mastmi mazaní.
Když chodíme od domu k domu,
potřebujeme pomlázku.

2-
San mia Chuadaua Boub’m, 
sing‘ ma r‘ a schäins Lidl
|: wen ma r a schäins Moida(r)l seah :|
Zöih ma se ban Kidl.

Wir sind Chodauer Buben, 
wir singen ihr ein schönes Lied 
|: wenn wir ein schönes Mädchen sehen, :|
ziehen wir sie beim Kittel. 

My jsme hoši z Chodova, 
zpíváme hezkou píseň. 
Když vidíme pěknou dívku, 
zataháme ji za sukni.

3-
San mia Chuadaua Boub’n, 
san mia wäi d‘ Stäcken
|: wea(r) uns wos uanho(b)n will :|,
Kua(n) r uns a weng leck’n!

Wir sind Schodauer Buben, 
wir sin schöne Stäcken, 
|: wenn uns jemand was anhaben will :|
kann er uns (ein wenig) lecken.

My jsme hoši z Chodova, 
jsme pěkní kolíci, 
Jestli by si s námi chtěl někdo začít, 
může nám klidně políbit.

Notový zápis a text písně v chodovské kronice


2 komentáře:

  1. Perfektní , děkuji za článek . Martin Klíma

    OdpovědětVymazat
  2. parádní článek , děkuji !! Konečně se o svém rodném městě něco dozvím!! děkuji

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš komentář!