20. 3. 2014

Pokus o henleinovský puč v Chodově v roce 1938

Rok 1938 byl od počátku pro Československou republiku nepříznivý. V březnu 1938 obsadila německá vojska Rakousko a připojila ho k velkoněmecké říši. Od Ostravy až k Bratislavě, po celé délce dnešních hranic ČR sousedila československá republika s hitlerovským Německem. Po obsazení Rakouska se začala prudce zhoršovat i vnitropolitická situace v ČSR. Sudetoněmecká strana (SdP - Sudetendeutsche Partei) Konráda Henleina stupňovala své požadavky vůči pražské vládě (požadovala autonomii německého pohraničí a předpokládala připojení Sudet k Německu) a její síla se naplno projevila v květnu a červnu, kdy se konaly obecní volby.


Prakticky v celém pohraničí drtivě zvítězila Henleinova strana (v některých městech získala i 100% hlasů). V Chodově, který byl tradičně díky své hornické a dělnické tradici výrazně levicový, se podařilo SdP získat "jen" přibližně 66% hlasů, přičemž zbytek získala Komunistická strana Československa a Německá sociálně demokratická strana dělnická (obě strany se v krizovém roce 1938 zařadily mezi antifašistické a tzv. státotvorné strany, které podporovaly pražskou vládu). V Chodově z 3531 odevzdaných hlasů získala SdP 2426 hlasů (24 mandátů v chodovském zastupitelstvu), německé sociální demokraty volilo 815 osob (8 mandátů) a KSČ dalo svůj hlas 290 voličů (3 mandáty). Starostou města byl hladce zvolen místní vůdce SdP Josef Christl.

O pár měsíců později již byla situace mnohem horší. Napětí vrůstalo a vyvrcholilo 13. září 1938, kdy se v reakci na rozhlasový projev Adolfa Hitlera pokusili členové SdP na západě Čech o převzetí moci. V Chodově nechal starosta Christl vyvěsit na radnici vlajku s hákovým křížem a v 11:45 nařídil zastavení práce ve všech továrnách ve městě. Poté došlo poblíž evangelického kostela ke shromáždění téměř 800 místních henleinovců (většina v krojích a s s hákovými kříži na rukávech), kteří se rozdělili do tří skupin a rozešli se ve městě převzít moc v klíčových institucích. Jedna skupina odešla obsadit nádraží, druhá poštu a třetí radnici a četnickou stanici. Převzetí nádraží a pošty proběhlo bez problémů, poštmistr byl zatčen a bylo přerušeno spojení mimo město. Dav poté obklíčil četnickou stanici, kterou starosta Christl vyzval, aby se vzdala. Velitel četnické stanice v Chodově vrchní strážmistr Antonín Šmíd, který s delegací SdP vyjednával z okna v prvním patře budovy, tuto žádost odmítl a nařídil davu, aby se jménem zákona rozešel. Starosta tedy nechal přitáhnout stříkačku chodovského sboru dobrovolných hasičů a tou dal chrlit vodu do rozbitých oken četnické stanice, kterou začali henleinovci ostřelovat z okolních domů. Dav také zaútočil na budovu měšťanské školy, kde byl školníkem Josef Ullmann, představitel německé sociální demokracie v Chodově. Školník byl střelbou ordnerů těžce raněn a budova školy byla poničena - zničeny státní znaky, obrazy prezidenta Beneše a vytlučena okna, paradoxní je, že útok na budovu školy vedl ředitel školy v penzi Franz Heinzmann.

Situaci zvrátil až příjezd vojenského a četnického oddílu z Lokte kolem půl třetí odpoledne. Když se vojsko pokusilo obsadit poštovní úřad, došlo k přestřelce a během snahy o vyklizení náměstí a přilehlých ulic byl do nohy postřelen strážmistr Ježek a dva obyvatelé města (Josef Fäustl a Oskar Wesp) byli před školou (dnes první stupeň I.ZŠ) zastřeleni četníky. Další dva henleinovci byli střelbou těžce zraněni. Celý den byli po městě pronásledováni a biti i další chodovští antifašisté. Po potlačení povstání bylo 29 osob zatčeno a eskortováno do vězení v Lokti.

Bohužel, situace se i nadále více a více zhoršovala. Vše vyvrcholilo o dva týdny později, kdy zástupci evropských mocností podepsali v Mnichově dohodu o postoupení československého pohraničí Německu. 

Chodovští sociální demokraté na protinacistické demonstraci v roce 1938.
Budova chodovského poštovního úřadu, o který se v září 1938 bojovalo.
Obsazení Chodova německou armádou počátkem října 1938.

3 komentáře:

  1. Tak mi to nejak pripomina Krym a vitani Ruskych osvoboditelu

    OdpovědětVymazat
  2. Mě to připomíná Kosovo a vítání UCK.

    OdpovědětVymazat
  3. UCK dobrý. Nebo taky Kyjev, Ukrouši vítají hrdinný Battalion Azov.

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš komentář!