18. 3. 2014

O pokladu ve Föllerbergu

Když pojedete do Tatrovic, můžete si všimnout pásma několika kopců, které se zdvíhají východně od Vřesové. Jeden z nich je tajemný Föllerberg, o kterém stará chodovská pověst vypráví, že je plný pokladů, které otevírá kouzelný kvítek. Je více než pravděpodobné, že se jedná o způsob, jakým vyjádřit nerostné bohatství ukryté v Krušných horách - již od nejdávnějších dob se v našem okolí těžily různé druhy kovů, posléze uhlí, kaolin a ne tak daleko od nás i uran a další vzácné materiály. Pověst zapsal do chodovské kroniky mezi lety 1923 - 1926 pan Anton Ebert.


"Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu a zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na kopec, kde našel u skály nádhernou květinu, která se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven výstupem na kopec ulehl na kámen, když v tu se za ním ozvalo třesknutí a když se polekaně otočil, uviděl ve skále otvor, v kterém stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec ji poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl pln zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít a kolik bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou na kámen a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem.
Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní „Nezapomeň na to nejkrásnější!“. Tím myslela květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený.
Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, jen ten bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady."

Na mapě je žlutě vyznačen Föllerberg – dnes Liščí kopec a červeně je vyznačena dnešního rozloha Chodova.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!