17. 3. 2014

Císař Josef II. v Chodově

Není mnoho osobností evropského formátu, které se dají spojovat s naším městem. Chodov většinou stál stranou velkých historických událostí. Jedinou, ale o to zajímavější výjimkou je návštěva římského císaře a českého krále Josefa II. v říjnu roku 1779. Josef II. byl synem Marie Terezie a po její smrti v roce 1780 se proslavil jako velký reformátor - v roce 1781 zrušil nevolnictví a Tolerančním patentem povolil ve své říši i jiná náboženství, než katolické. V chodovské kronice je k tomu následující zápis z počátku 20. století.
"Kromě pověstí je mnoho příběhů, které se předávají z pokolením pokolení až do našich časů. Když se kvůli sporu o bavorské nástupnictví v roce 1779 rozhořela válka mezi Rakouskem a Pruskem, projížděl císař Josef II. s velkou vojenskou silou přes zemskou hranici skrze Krušné hory. Prvního října toho roku přijel do Ostrova a dalšího dne pokračoval v cestě přes Chodov do Chebu. V Chodově císař poručil zastavit a v místním hostinci na kostelním náměstí (v dnešním hostinci u Zlatého Jelena) se krátce občerstvil. Hosté v šenku byli přítomností císaře zcela ohromeni a zpráva se šířila vesnicí jako blesk. Staří i mladí nechali všechno ležet a spěchali k hostinci, aby dali císaři najevo svou věrnost a lásku. Po krátké zastávce nasedl císař na koně a vydal se se svým doprovodem po nové poštovní cestě přes Wintersgrün-Berghäuser (část Vintířova zaniklá během důlní činnosti) dále do Svatavy a Chebu. Tato příhoda se společně se zrušením nevolnictví stala hlavním důvodem, proč byl později v Chodově postaven císaři Josefovi pomník."
Návštěvu císaře v Chodově nemáme prozatím doloženou z žádného jiného zdroje, než z tohoto zápisu v kronice. Dá se ovšem snadno dokázat, že prvního října roku 1779 císař skutečně nocoval v Ostrově (kam přijel z Jáchymova, který navštívil den před tím) a druhého října večer dorazil do císařského hradu v Chebu. Císař tehdy táhl k Salzburgu, který získal ve válce o Bavorské dědictví (také se jí říká švestková, nebo bramborová válka). Ta skončila v květnu roku 1779 a Josef II. táhl přes Cheb, aby své nové území navštívil. Je dokonce možné, že společně s císařem přes Chodov jel i vrchní velitel rakouské armády generál Laudon (ano, ten slavný generál Laudon z lidové písničky jel pravděpodobně skrze naši vesnici). Dá se tedy skoro s určitostí tvrdit, že 2. října 1779 císař Josef naším městem projížděl a pak už není důvod ani nevěřit pověsti, že v hostinci pod kostelem krátce zastavil a posvačil. O více než sto let později - 18. srpna 1889 - byl u chodovské školy císaři Josefovi odhalen pomník.
Hostinec "U Zlatého jelena", kde císař Josef posvačil

Pomník císaře Josefa II. před chodovskou školou (dnes první stupeň 1.ZŠ)

Císař Josef II.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář!